Grenseløst - menneskerett

Program nummer fjorten tok for seg rett, den naturlige favorittrett, menneskerett (sku man tro). Det gikk direkte 4.desember. Gjest var Rådgiver Gerald Folkvord fra Amnesty International.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar